Tuesday, June 25, 2024

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းပၢင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းတင်ႈမူႇၸုမ်းတဵမ် 10 ပီ

Must read

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း Migrant Workers Federation ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး-ထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 – 22:00 မူင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်း ႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ တီႈႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ႁိူၼ်းပႄး 2 (เรือนแพ 2) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မီးၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး- ထႆး လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸုမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၽွၼ်းလီ မင်ႇၵလႃႇ ၼႂ်းၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်း ၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း MWF ႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းမႃးပဵၼ် ပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းသေယဝ်ႉလႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ၊ ပေႃးဝႃႈ ၾၢႆႇလႂ် မီးလွင်ႈ တၢင်းၶွင်ႉၶမ်၊ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈယိုၼ်းမိုဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ်လႆႈ ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်”ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၵုမ်လူင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလိူၵ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ တင်းမူတ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်း ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2018 သမ်ႉ မီး 30 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်း 30 ၵေႃႉၼႆႉ ပႆႇလိူၵ်ႈပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/12/2017 သမ်ႉ ၸင်ႇတေ ၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵႂႃႇ ။ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မီးပိူင်ဝႆႉ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈၸုမ်းၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2007 ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၸုမ်းသမ်ႉ 1) ပၼ်ႁႅင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸူႉ/ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၵႄႈၶႆပၼ် ႁႃပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ 2) ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵွင်ႉသၢၼ် ၵၼ်လႄႈ ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ 3) ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵၼ်တင်းႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး၊ 4) ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈႁဵၼ်း ႁူႉလွင်ႈ မၢႆမီႈ၊ လွင်ႈၽႃသႃ၊ လွင်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း