Monday, July 15, 2024

ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်းပၢႆး ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ

Must read

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၽူႈၼမ်းပၢႆး တႃႇပုတ်ႈတႅၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉ တၼ်တဢႃၸေယ ဢၽိထၸမႁႃရတ်ႉထၵုရု တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်မူဝ်းတယ ဝတ်ႉမိူင်းၼၢႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈ သူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈ ၶမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၶတ်းလိူၵ်ႈလႆႈ ၽူႈၼမ်း သင်ၶတႆး ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝိၸေယ တင်း ပၺ်ၺႃသႃမိ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ၸုမ်းသင်ၶတႆး တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တီႈဝတ်ႉမိူင်းပဵင်း(ဝတ်ႉမိူင်းလီပဵင်းၸႂ်) ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၸႂ် တႅပ်းတတ်း ယုၵ်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝိၸေယ ဝတ်ႉ မွၵ်ႇမႆႇ( ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း) ဝဵင်းၵဵင်းတုင်တင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ဝတ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼမ်းပၢႆး သင်ၶတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသႃ ဝတ်ႉၵၢတ်ႇတဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ၽူႈ ၵွၼ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉမိူင်းၼၢႆး( ထမ်မူဝ်းတယ) ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းသင်ၶတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸင်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ၶတ်းလိူၵ်ႈၽူႈတေမႃးတႅၼ်းတီႈယူႇႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၽူႈၼမ်းပၢႆး(ၵႅင်းၶျူၵ်ႉ)၊ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆး(ၵႅင်းဢူၵ်ႉ) တင်း ၽူႈၵမ်ႉပၢႆး(ၵႅင်းထွၵ်ႉ) ႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းၽူႈ တေဢၼ်ဢွၼ်ၼမ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုင်သၢင်ႈႁဵတ်းပွင်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈၽူႈၵေႃႉဢၼ် ဢႃယုယႂ်ႇလႄႈ ဝႃႇ တေႃႇယႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၸုမ်းသင်ၶတႆးသမ်ႉ ၽူႈၼမ်းပၢႆး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝိၸေယ တင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ။ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၺႃႇၼဝရဝတ်ႉမႁႃၽေႃးထိ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ဝတ်ႉတူယႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တေႇဝိင်ႇတ ဝတ်ႉၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၽူႈၵမ်ႉပၢႆး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝိၸိတ်ႉတ ဝတ်ႉမိူင်း ပဵင်း( မိူင်းလီပဵင်းၸႂ်) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၼၼ်ႇထမေႇထႃႇ ဝတ်ႉမိူင်းၼၢႆး (ထမ်မူဝ်းတယ) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 ပီၼႃႈသမ်ႉ ၸုမ်းသင်ၶတႆးတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ လႅတ်ႇၼုမ်ႇ မင်းရၢႆး

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း