Wednesday, June 7, 2023

ၶူးသွၼ်ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းမႃးမီးတီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်း

Must read

ၶူးသွၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် 30 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းသေယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ဝႆႉၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် 9 ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်မႃးဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လႄႈ 7 ။ တင်းမူတ်းမီး 31 ၵေႃႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁွင်ႉၶဝ်မႃးယူႇတီႈ လုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈငဝ်းလၢႆးၼိမ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2017 ၼႆႉယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၼ်ဝႆႉယူႇ -ဝႃႈၼႆ။

ၶူးသွၼ် 31 ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် တႃႇ 9 ႁူင်းႁဵၼ်း ပႃးၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း၊ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽွင်းၶူးပၢႆႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈလႆႈၵိုတ်း လိုဝ်ႈဝႆႉ ။

ၸၢႆးၸၢႆးၵူၼ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ- တီႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး။ သိုၵ်းတဢၢင်းၵေႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်း တႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လႄႈဝၼ်းတီႈ 6။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈလတ်းလဵပ်ႈၵႂႃႇမႃး ၸမ်ၵၼ်ၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ၊ မီးၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉတူႈလႄႈသႅၼ်ဝီ။ ထုင်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း(သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းတဢၢင်း လႄႈသိုၵ်းတႆး) တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း