Saturday, May 25, 2024

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမိူင်းတႆး သင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊႁပ်ႉမဝ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်

Must read

ၶွမ်ႊပၼီႊႁပ်ႉမဝ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇ ဢၼ်ႁပ်ႉမဝ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယုၵ်းယၵ်း မီးလွင်ႈယူပ်ႈ ယွမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊသုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁပ်ႉမဝ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပွႆႇယုၵ်းယၵ်း မၢၵ်ႇမိူဝ် ၸိူင်ႉ ၼၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းတင်းၼမ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၸင်ႇၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/04/2019 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူမ်ၶျႆး ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႊ ပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇၼႆႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပူတ်း ပႅတ်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းယုၵ်း ယၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈႁွင်ႉမႃးဢုပ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယုၵ်းယၵ်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇ ဢၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇၵဵပ်း ယုၵ်းယၵ်းပွႆႇႁႂ်ႈၼႃႈတႃဝဵင်းလူႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တေဢဝ်လိူင်ႈတီႈၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇ ၵရုၼႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸူမ်းတႄႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၼႆၸိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ႁၢင်ႈလီ မူတ်းသႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇၼႆႉ ႁပ်ႉမဝ်ၶွၼ်ႇ ယုၵ်းယၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊမႃး တင်ႈတႄႇပီ 2015 ဢမ်ႇၵဵပ်း ယုၵ်း ယၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တမ်းဝၢင်းဝႆႉလႄႈ တႄႇမိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် မႃးၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း