Sunday, July 21, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၺႃးၽေးၵိုင့်ၵၢင့်တၢႆ 1မၢတ်ႇ 1

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 2 ၵေႃ့ ၺႃးၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၵႃးၽႃႇ လူ့တၢႆ1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1ၵေႃ့။

Accident shan migrants dead
Photo by Facebook

ဝၼ်းတီႈ 16/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆ့ 2 မူင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆးသွင်ၵေႃ့ ၸၢႆးယွတ်ႈ ဢႃယု 22 ပီ လႄႈ ၼၢင်းထွၼ်း ဢႃယု 20 ပီ ၺႃးၵႃးၽႃႇၽွင်းၵိုတ်းရူတ့်ၶိူင်ႈ ႁပ့်ၾူၼ်းတေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်း ထွၼ်းလူ့တၢႆထင်တီႈ ၊ ၸၢႆးယွတ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလမ်းပုၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃ့ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းထွၼ်းၼႆ့ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ ဢဝ်မႃးႁႅၼ်းပၼ် တီႈဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈပေႃႈလဵင့်ၶဝ်သမ့်ဝႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်မိူဝ်းႁႅၼ်းပၼ် တီႈလမ်းပုၼ်းၼႆလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇ ။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင့်ၼႆတႄ့ လွင်ႈၶၻီႊမၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈသင်ၸွမ်းယဝ့် သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈဢမ်ႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်းတီႈလမ်းပုၼ်းသေႁႅၼ်းပၼ်တီႈဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၶပ်းပၼ်တႄ့ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈၸွႆႈလႆႈယူႇ ယွၼ့်ဝႃႈ ႁဝ်းမီးၼႅင်ႈသၢၼ်ဝႆ့ယူႇလၢႆလၢႆတီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်းလူ့တၢႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆ လူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးယွတ်ႈလႄႈ ၼၢင်းထွၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူ့ၸၵ်းၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းထွၼ်းၼႆ့ ဢႃယု 20 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းတီႇယ + ပႃႈၼၢင်းပူင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၵႅင်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ မီးပီႈၼွင့်ႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃ့ ၊ မၼ်းၼၢင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ထႆးလႆႈမွၵ်ႈ 3 ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄ့ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့်လႄႈ ပေႃႈလဵင့်ၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵႂႃႇႁႅၼ်းလူႇပၼ် တီႈဝဵင်း လမ်းပုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း