Thursday, May 30, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO သီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်သေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇတႃႇ လႆႈၶၢႆၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်း သေႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇတႃႇသူင်ႇၶၢႆၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 13 – 24/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း ဢွၼ် ဢဝ် တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်းလႄႈ ဢိူင်ႇတမ်ႇၽၢၵ်ႇ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်တႃႇၶၢႆၶူဝ်းႁႆႈ/ၶူဝ်းသူၼ်။

- Subscription -

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈၽူႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉ လူဝ်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ပိူၼ်ႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ပိူဝ်ႈၵပ်းသၢၼ်တင်းလၢႆမူႇၸုမ်း ၼင်ႁိုဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃးသပ်းၸႅင်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26-27/11/2017 ၼႆႉ ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/05/2014 ၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ်မီး 11ၵေႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ်။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၊ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်၊ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆ ယၢၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း