Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2017 ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 147 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼွင်ၵေႃႈလူင် ႁႅင်း 70 ပၢႆလုၵ်ႉၼွင်ၵေႃႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ၵၢင်းသေ ၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈၵွင်းမႆႉႁုင်း၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင် 30 မိၼိတ်ႊပၢႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၶီႇၸွမ်းၵႃးတၢင်ႇသၢႆးသေၶဝ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ပေႃးယဝ်ႉၼႂ်ၼႆႉၵႂႃႇတၢင်းၵွင်းမႆႉႁုင်းသေ ၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP/SSA ဢၼ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉတႃႇသေႇ”-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼွင်ၵေႃႈလူင် ပၢင်ၼိဝ်ႉသေၵႂႃႇတၢင်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ၵၢင်း၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈပၢင်ၵၢင်းသေ ၸႂ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်း၊ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း (ဝၢၼ်ႈပလွင်ႈ)၊ ၼႂ်ၼႆႉလုၵ်ႉပႆႇတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၵွင်းမႆႉႁုင်းသေ ၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်း SSPP/SSA သေသွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႆႈယိုဝ်းၵၼ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၶဝ်မႃးလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉႁဝ်းၵူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၵွင်းမႆႉႁုင်းၼၼ်ႉ။ ယိုဝ်းၵၼ်လႆႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ၵႂႃႇလႄႈလႆႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 147 ၼႆႉ ပၵ်းတီႈၼွင်ၵေႃႈလူင် (ပွတ်းၶၢႆးသိမ်ႇ)၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 70 သေ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမေႃႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- “မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈလႆႈမႃးတူင်ႉၼိုင်၊ ပေႃးၵႂႃႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆၵေႃႈႁူႉယူႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇယူႇသဝ်းတီႈၶဝ်ယူႇလႄႈပဵၼ်”-ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉသေတႃႉ ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၊ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်းၸုမ်း FPNCC ဢၼ်ၸုမ်းဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်သေ ဢမ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၊ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီသိုၵ်းၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း