Wednesday, June 7, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP/SSA မွပ်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်

SSPP/SSA မွပ်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်

SSPP ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်လႄႈ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19 တွၼ်ႈတႃႇၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းယႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img