Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP ပူင်သင်ႇလူင်းၵူႈ တပ်ႉ/ပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

SSPP ပူင်သင်ႇလူင်းၵူႈ တပ်ႉ/ပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း၊ ၵူႈတပ်ႉၸုမ်း၊ ၵူႈတပ်ႉၵွင်၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူႈတပ်ႉ/ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img