Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ

RCSS ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ

RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PMC) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇ 24 ၸႄႈဝဵင်း တႄႇလူင်းၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img