Sunday, June 16, 2024

RCSS ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ

Must read

RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ RCSS လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PMC) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇ 24 ၸႄႈဝဵင်း တႄႇလူင်းၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/4/2020 မႃး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ။ ယဝ်ႉၵႂႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။ ပွတ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ်။ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၽွင်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇၽွင်ႈ ။ ဝဵင်းပွင်းမီး 24 ဝဵင်း။ ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈ။ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉဝၢႆးလင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉႁေ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽွင်း RCSS ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တီႈ RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ၊ ၽႂ်ႁပ်ႉၶူဝ်းၸွႆႈထႅမ် တေတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် PPE၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းလႄႈ ဝႂ်ပိဝ် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 121 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း ၶိုၼ်း 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 121 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း