Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS သၢၼ်မိုဝ်းတင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

RCSS သၢၼ်မိုဝ်းတင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

RCSS/SSA သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆၸိူဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈယွၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img