Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

BRI

ၶႄႇတႄႇလႅၼ်ႈရူတ်ႉၾႆးဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး ၶဝ်ႈထိုင်ဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊ

သဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆးၶေႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႇ) သေလႅၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢင်ႊၶျၢၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶႄႇတႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းၵႂႃႇမႃး။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးၼႆႉ ပႃးၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI ၶွင်ၶႄႇ။ တႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈတူၺ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ။  တေဢၢၼ်းတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇသင်သိုဝ်ႉတီႈတၢင်ႇမိူင်းသေ သူင်ႇမႃးသိူၵ်ႈတီႈပၢၵ်ႇၼမ်ႉတႃႈႁိူဝ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈသေ တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၊ ၸင်ႇဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႄႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ  ၶႄႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 5 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI (Belt and Road Initiative) ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႊၽိင်ႊ တေမႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႊၽိင်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/1/2020 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ။ 16/1/2020 ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img