Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

သွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တေဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး - သိင်ႇၵပူဝ်ႇ - မလေး သျႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ပွၵ်ႈမႃး ၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယင်းဢွၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်း ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး – ၼမ်ႉၽႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၶၼ်ၽႂ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

Latest news

- Advertisement -spot_img