Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢႆးငၢၼ်း

UNODC ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်သုတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈလိုမ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းပႂ်ႉလႅၼ်ၵိၼ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းၼႂ်းမိူင်ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ၼႆႉၼမ်သုတ်း ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ် တိုၵ်းမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ် လုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ရႃႇၸဝၢတ်ႈ UNODC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ပူၼ်ႉမႃး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်လႄႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉမိူင်း ၶႄႇလႄႈ မိူင်းထၢႆႇဝၼ်ႊမႃး။ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဢၼ်တိတ်းၸပ်းၾင်ႇၼမ်ႉမႄႈၶူင်၊...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပီ 2018 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ် MIPS ႁၢႆးငၢၼ်း

ပီ 2018 ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်သုၼ်  တီႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းလိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ MIPS ဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ မၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵပ်း သိုပ်ႇ ပပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပီ 2018  တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Melia ...

Latest news

- Advertisement -spot_img