Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၺႃးၸူၼ်

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၺႃးၸူၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img