Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢၼ်ႉၶၢႆးၶမ်းၺႃးၸူၼ်

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇသီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:40 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုဝ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ပူၵ်ႉၼႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းမွၵ်ႈ 3 ၵျၢပ်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢင်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶပ်ႉယၢႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img