Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢမ်းၵူၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈပၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁၢမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈပႃးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၺုၼ်ႉဝိၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ဝႃႈ -“ၵူၼ်းၸၢႆးသႅၼ်းပၢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img