Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉထႆး ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးပၼ်ၾၢင့် ၵူဝ်ၺႃးလွၵ်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင့်ထိုင်ပေႃႈလဵင့်ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈဝႆ့ၾၢင့်သတိ ၵူဝ်ၺႃးၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2019 မႃးၼႆ့ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ဢမ်ႇပႆႇမီးပိူင် ႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး မေႃႊရၵူတ်ႊသီႊဝၼ်ႊ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ပေႃႈလဵင့်ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢႆၵေႃ့ မႃးၸႅင်ႈတီႈတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းမႂ်ႇၼႆသေ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း။...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉထႆး ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈ

ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၾၢင်ႉထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ သင်ၸႂ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၼႆ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တင်းတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ၸၢင်ႈထိုင်သႅၼ်ၿၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/10/2018 ၸၢႆးဢၼၼ်ႊၶျႆႊ ဢူႊထႆႊၽတ်ႊထၼႃႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ - ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ယဝ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၊ သင်ဝႃႈမီးၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းၼႆ လုၵ်ႈလဵင်ႉ တေလႆႈတဵမ်ၸႂ်ႁဵတ်းပၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸႂ်ႉလႆႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img