Monday, May 20, 2024

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးပၼ်ၾၢင့် ၵူဝ်ၺႃးလွၵ်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင့်ထိုင်ပေႃႈလဵင့်ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈဝႆ့ၾၢင့်သတိ ၵူဝ်ၺႃးၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ။

Photo by CM News / ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပၼ်ၾၢင့်ၵူဝ်ၺႃးလွၵ်ႇႁႂ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ

ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2019 မႃးၼႆ့ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ဢမ်ႇပႆႇမီးပိူင် ႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး မေႃႊရၵူတ်ႊသီႊဝၼ်ႊ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃႈလဵင့်ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢႆၵေႃ့ မႃးၸႅင်ႈတီႈတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းမႂ်ႇၼႆသေ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း။ မၢင်ၵေႃ့လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇသင်” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ဢမ်ႇပႆႇ မီးၵၢၼ်ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇသင် ပေႃးဝႃႈမီးၵၢၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ၼႆတႄ့ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၼ်းတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇ ႁႂ်ႈပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ့်တူၺ်းၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းယူႇတႃႇသေႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈလွၵ်ႇၵဝ်းၵိၼ်ႁဝ်း ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ့်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ယင်းပၼ်ၾၢင့်ပႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၶၢႆ့လၢႆႈပေႃႈလဵင့်၊ ပေႃႈလဵင့်ၵဝ်ႇတေလႆႈၸႅင်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈတေလႆႈႁႃပေႃႈလဵင့်မႂ်ႇႁပ့်ၸႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်ၸိုင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ    ယဝ့် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း