Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ

ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၢႆးသေမိူင်းမၢဝ်းလူင် လႆႈထုၵ်ႇၶႄႇၶုၵ်ႉၶၢမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လႄႈလႆႈသေမိူင်း(သုမ်းမိူင်း) ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ် မိူင်းသႅၼ်သီ ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မိူင်းမႃးဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းမူႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆးသိုပ်ႇမႃး။ ၼႂ်းပၢၼ်သႅၼ်ဝီႁုင်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၽူႈၽွင်းငမ်းသိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်မႃး 48 ၸဝ်ႈ။ ဢွၼ်ၼႃႈ မိူင်းသႅၼ်ဝီတေႁုင်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၾႃႉပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဝႆႉယူႇ။ ဝၢႆးသေပၢၼ်ၸဝ်ႈၶမ်းပၢၵ်ႇၾႃႉယဝ်ႉ ပရိၼ်ႉၼွင်ႇ လႆႈဢဝ်ၵွင်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈႁူဝ်မိူင်း တေႃႇထိုင် မိူင်းၵိုင်မႃႉ မိူင်းတိင် (မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇၼႂ်းၶႄႇ) ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၽူႈတႅၼ်း(လွႆ)တဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈမႅင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ(တွင်ႇပႅင်ႇ) ၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းတဢၢင်း(လွႆ) ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢူးဢွင်ႇထွၼ်း တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/2/2020 ဝႃႈ  “ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃ ၸဝ်ႈၾႃႉ ၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင်(တွင်ႇပႅင်ႇ)ၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img