Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်

လွင်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယွမ်းလူင်း – ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႄႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵၼ်၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမႂ်ႇယွမ်းလူင်းသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈလူတ်းယွၼ်ႇမႃးႁႅင်းလႄႈ တၵ်းလႆႈၶိုၼ်းတမ်းပိူင် လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img