Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူဝ်ယ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ

ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5 ၵျူႊလၢႆႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 67 မိူင်းယႆ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း(ၽႄ)ၸၼ်ႉသုင်။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶဝ်မေႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 67 ၶူဝ်လွင်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး။ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img