Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တေယုၵ်ႉၶၢႆႉပၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 6 လိူၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပၵ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၺႃးလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 လုမ်းတြႃးမိူင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူၺ်ႈ ပိူင်လူင် မၢတ်ႈတႃမၢႆမီႈ 10 - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တေယုၵ်ႉၶၢႆႉပၼ်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်ပၵ်းတမ်းဝႆႉတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၼ်ႇတႃႇႁေႇဝုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေယုၵ်ႉၶၢႆႉပၼ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 07/05/2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၵိင်ႇၼႃႇရီႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img