Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈသဝ်း

ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈသဝ်း တီႈၵူၼ်းသိုၵ်း – ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈသဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း - ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် -...

Latest news

- Advertisement -spot_img