Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶႅပ်းသူဝ်ႊလႃႊ ႁပ်ႉသႅင်လႅတ်ႇႁဵတ်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းသေ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ မႆႈႁုပ်ႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈလူင် ယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးမိူင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼ်ႂ်းၼွၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်လၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝၼ်း/ ၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img