Monday, May 20, 2024

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

Must read

ၶႅပ်းသူဝ်ႊလႃႊ ႁပ်ႉသႅင်လႅတ်ႇႁဵတ်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းသေ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ မႆႈႁုပ်ႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈလူင် ယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း/ ဢွင်ႈတီႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးမိူင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉၼႆၶႃႈ။ သင်ၶ ၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်သေၸဝ်ႈၶႃႈ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵၼ်ၵူႈၸဝ်ႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းၵျွင်းတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵျွင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပဵၼ်ၵျွင်းမႆႉပႅၼ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း/ ဢွင်ႈတီႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် မီးပီႈၼွင်ႉ မႃးၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းသွမ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈ တႃႇတေ မႄးၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇတႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉလူင်ယၢၼ်း တိုၵ်ႉဢွၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဝႆႈၽြႃး ယဝ်ႉသေ သင်ႇ သွၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးတႄႇႁုပ်ႇမႆႈ ၽိူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈၾႆးမႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း