Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလွႆၼွင်းလုပ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုင် ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းထူမ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈသြႃႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img