Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽၵ်းတူဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ-မိူင်းတိင်

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးမွင်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ/ ၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇမႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img