Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽၢၼ်ၵိၼ်း

UNDP ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၽၢၼ်ၵိၼ်း

UNDP ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ တႄႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵိုတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် တႃႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ။ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း မိူင်းဢႃႇၾၵၼ်ႊၼိတ်ႉသ်ထၢၼ်ႇ မိူင်းသူႇၻၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇမုၼ်ႇပၼ်ႇလႆႈတူဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶတ်းၸႂ်ၸိုၼ်ႇတေႃႇသူႈႁင်းၵူၺ်း UNDP...

Latest news

- Advertisement -spot_img