Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽွမ်ႉၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၶႅင်ၵႅၼ်ႇၽွမ်ႉပႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸင်ႇမီးႁႅင်း

ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်လႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႇမိူဝ်ႈၵူၼ်း မိူင်းလႆႈႁပ်ႉလႆႈႁဵၼ်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မီးၸၼ်ႉ မေႃႁူႉၸၵ်းတီႈတႅမ်ႇတီႈသုင် မေႃပိၼ်ႇပႆႇၼပ်ႉ ယမ်ယွမ်းႁၵ်ႉၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမီးၼႃႈၵၢၼ် ၵၢၼ်မၢၵ်ႇမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မေႃႁၵ်ႉပႅင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶွၼ်ႈတုမ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပႃႇတီႇလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸင်ႇၸၢင်ႈမီးႁႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉပေႃးၵူၼ်းမိူင်းတုၶ်ႉၵိၼ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် သင်မႃးၸၢႆႇၶွၼ်ႇပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ႁူဝ်ၼႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇမေႃပွင်...

ထႅမ်ႁႅင်းႁိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈသုၼ်ႇလႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ၶိုၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇငိၼ်းမႃးဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ တေၶိုၼ်းၸွႆးတြႃးမၢပ်ႇမႂ် ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးၼႆ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သမ်ႉတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႄႇၽူတ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵွပ်ႇၵူႈၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈတေလီၶႃႈၼေႃႈ။ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈၵေႃႉ ႁူႈယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img