Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း

ၵူၼ်းၸူးငၢႆႈ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၶၢင်ႈတၢင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸူးငၢႆႈမၢင်ၸိူဝ်း ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ် မဵၼ်ၼဝ်ႈ လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်း ၵူၼ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်ၸမ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထွၵ်ႇ တီႈဢွင်ႈတီႈထွၵ်ႇယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26 – 28/2/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img