Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢႆႇၸၢၼ်ႇတိၼ်ႇ

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉ (ဢၼုယၢတ်ႈ)  တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႃႈ တိုၵ်ႉၶွင်ႉၶမ်ယူႇ 

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မွၼ်း (ပႃႇတီႇမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇမွၼ်း 2 ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ) ယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ 2018 ပီၵၢႆ ပုၼ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ / ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈလူင်းမႃးလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼၢႆႇၸၢၼ်ႇတိၼ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img