Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ

သၢဝ်တႆးဢၼ်ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar 2023 လႆႈႁပ်ႉသူးထိၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈထုင်းတႆး

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပီ 2023 ၼႆႉ  ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 10 သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း တူဝ်တႅၼ်းၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်သၢင်ႈထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လုၵ်ႈသၢဝ်တႆး လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တူဝ်တႅၼ်း  ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ...

ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ(ၵူၼ်းသီၽိဝ်လမ်) ဢႅပ်ႉၾရိၵ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ 2019

ပၢင်ပွႆးလိူၵ်ႈ ၼၢင်းငၢမ်း/ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီသုတ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ (Miss Universe 2019 ) ၸတ်းတီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵ ၼၼ်ႉ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်း ဢႅပ်ႉၾရိၵတႂ်ႈ (South Africa) ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ 2019။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉၸတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  8/12/2019 တီႈဝဵင်း ဢႅတ်ႉလႅၼ်ႊတႃႊ မိူင်းၵျေႃႇၵျီႇယႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵ ။   မီးသၢဝ်ႁၢင်ႈလီ 90 ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img