Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ

ၸုမ်း WAN – INFRA ပၼ်သူးၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်း ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပႃးၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI

ၸုမ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ WAN - INFRA ၸတ်းလိူၵ်ႈၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး Women in News (WIN) Editorial Leadership Award 2024 ။ ၼၢင်းယိင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးမီး 3...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ႁိမ်းၸမ် 40 ၸုမ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ မီႊတီႊယႃႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Independent Press Council Myanmar

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၸပ်းၽၢၵ်ႇၵေႃႈၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႈၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၾၢင်ႁၢင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် 38 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ မီႊတီႊယႃႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Independent Press Council Myanmar ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶုတ်းႁၢၵ်ႈထွၼ်တူဝ်လွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈပဵၼ်ထမ်း၊ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈ IPCM ၼႆႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img