Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ တီႈလႆႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်း ဢမေႊရိၵ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ...

ၶွမ်ႊမတီႊ ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တႃႇႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2020

တႃႇမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 13 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊတႄႇပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်  ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ) လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးၵူႈပီ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။...

Latest news

- Advertisement -spot_img