Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၽီပၼ်

ထဝ်ႈယိင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်တၢႆ ဝၢႆးဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ် ၽွင်းၵႂႃႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပီႈၼွင်ႉဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 22 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပႃႈငိုၼ်းသွႆႈ ဢႃယု 64 ပီ ယူႇမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပီႈၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႈမႄး ၊ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈၼမ်ႉၽီပၼ်ၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဝႄႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉပႃး၊ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉလီငၢမ်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉလိၼ်း (ၼမ်ႉၽီပၼ်) တီႈၵျွၵ်ႉမႄး  ပလၢတ်ႈလူမ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

 ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼမ်ႉလိၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး - မိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၽီပၼ် ၊ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်လႆႈၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႇ ၵူၼ်းၵိုၼ်းသတ်ႉ ၼႅၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2023 ၼႆႉ  ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉလိၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်းၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႉလူမ်ႉတၢႆ  ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img