Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉသလၢပ်ႈ

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 တၢႆ 2

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃ့လႄႈ တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃ့။ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးပွႆႇတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ။ ၵူၼ့်ပိုၼ့်တီႈ ဢႃယု 40 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ_ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈပႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img