Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈပွၵ်ႉတဵင်ႇ ၵျီးသူႉ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် သွင် ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2021 ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် The 74 Media လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Kachin Wave  ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇပၵ်းဝႆႉတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img