Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်း ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ မၢၼ်ႈမေႃႇ

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးပၵ်းပၢင်သဝ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဢိၵ်ႇ မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းလိုဝ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵွၼ်ႈၼႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉမႃးလိုဝ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ႁိုင်ႁိုင်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်းသေတႃႉ။ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းၶၢင်လႄႈ PDF ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img