Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁွပ်ႈသွင် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် ၼႆသေ  ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး SSBU ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၵ်ႉသႃ ပူၵ်းပွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img