Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ

ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ၵၢတ်ႇတိုၼ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆႁူးလၢႆတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ တူၵ်းၸႂ် လႆတိုၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 4 လုၵ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းသႅၼ်ဝီသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img