Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢႆးၼွင်ႉ

ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၽူႈတႅၼ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေၵၢၼ်ႉတင်းသွင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်တင်ႈ 2020 ၼႆႉ သင်ႇပႃႇတီႇ တႆး ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်တိုတ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တင်းသွင်ၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ပႃႇတီႇၵၢင် ၸၢင်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ် လႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ...

ၶူဝ်လွႆၼွႆႉ မိူင်းပၼ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တေႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉ 

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ပႃးၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်းမႆႈလၢႆႈ ပိုတ်ႇပၢင် ၶူဝ်လွႆၼွႆႉ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်တိတ်းတေႃႇပၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လၢင်းၶိူဝ်း - မိူင်းပၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ငဝ်ႈလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၾၢႆႇ ၽွင်း ငမ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းပၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ဢိၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img