Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး

လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉသူးသွၵ်းတိၼ်ၶမ်း (လႅၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ) ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး လုၵ်ႈလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ (သွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ တႃႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 မီးပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း (Football) တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် (သၼၢမ်ၵီးလႃးသူးထဵပ်ႈ) ဢိူင်ႇသူးထဵပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၶျိရႃႊလႆႊ ယူႊၼၢႆႊတဵတ်ႊ (ทีมวชิราลัย ยูไนเต็ด) လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

လုၵ်ႈလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆး ဢႃႇယုသိပ်းပီ ၵတ်ႉၾၢႆႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢႃႇယုသိပ်းၶူပ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ တၢင်တူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်လိုၵ်ႉ ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း၊ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇသႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယုသိပ်းသွင်ပီ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်းပႅင်း ယိုဝ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတူ သၢမ်လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 မီးပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း (Football) ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃႇယု 12 ပီ တီႈဝၢင်း/သၼၢမ် SK ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်းပႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img