Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢဝ်းလီႇသူႇ

ၸၢဝ်းလီႇသူႇ 70 ပၢႆ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလီႇသူႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး တွၼ်ႈၶူဝ်းၾၢၵ်ႇ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆးမီး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႆႉ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တပ်ႉၸၵၶ 17 လႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img