Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢဝ်းပဢူဝ်း

PNFC တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ့်ၽိုၼ့် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၽွင်းပီႈၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ့်ၽိုၼ့်တိုၵ်းတေႃး ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်းတၢင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်လိုၵ့်ၽိုၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ၼႆ ၶွင်ႇၸီႊ ၾႅတ်ႇတရႄႊ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNFC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ၼႆ့ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ပိူင် ပတေႇသရိတ်ႉ (လၢႆးပိူင်ဢႃႇၼႃႇႁေႃၶမ်းၽွင်းငမ်းတင်းမိူင်း) ထူၼ်ႈတဵမ် 74 ပီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း...

ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမီးၸႄႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းပဢူဝ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈလႆႈ ၸႄႈမိူင်းႁင်းၶေႃၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/3/2020 ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း   ၼၼ်ႉဝႃႈ - တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႊလႄႈ တႃႇတေမီးမႃးၸႄႈမိူင်းပဢူဝ်း ႁင်းၶေႃ ယူႇၵိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ၊ ပေႃးမီးသုၼ်ႇလႆႈပူၵ်းတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇၸိုင် ပီႈၼွင်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img