Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSPP ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်း ထိုင် 08:40 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်းတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img