Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၸုမ်း BNI ဢၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BNI( Burma News International ) ဢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃးၸွမ်း တင်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ Edita and Morris Hiroshima Foundation for Peace and Culture ...

မိူင်းတႆး လီမီးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ  World Press Freedom Day လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈလူး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸွင်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸွင်ႇပႃႈလႆႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းႁိုဝ်။ တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸမ် ႁဵတ်းၵေႃႉ မိုတ်ႈ ၵိုဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Journalism...

Latest news

- Advertisement -spot_img