Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽွတ်ႈၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း(2) ႁႂ်ႈလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပူၵ်းတင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2019 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး 14 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း Golden Hill Hotel ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img