Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ

ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လူႉသဵင်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လႆႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img